Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi

 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesi uyarınca miras ve bağış yolu ile alınan konutlar hâriç, gayrimenkul alış tarihinden itibaren “tam 5 yıl içinde" elden çıkarılması durumunda değer artış kazancı vergisine konu olur. Sahip olduğunuz konutun alış tarihi üzerinden “tam 5 yıl" geçmeden satmanız ve konutun alış bedelinin enflasyon artış oranına göre artırılarak satış tutarından çıkarılması sonrasında kalan tutarın satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarını aşması durumunda konutun satışının yılı takip eden yılının Mart ayın da değer artış kazancı için beyanname vermeniz gerekir.

Konutun satın alınması için ödenen tapu harçları ve benzeri tüm giderler alış maliyeti içerisinde yer almakla birlikte konutun alınması sırasında konut kredisi kullanılmış ise satış tarihine kadar olan faiz ödemeleri de alış maliyetine eklenir.

Gayrimenkul Değer Artışı Kazancı Vergisi İstisna Tutarları 

 

Yıl

İstisna Tutarı

2020

18.000 TL

2019

14.800 TL

2018

12.000 TL

2017

11.000 TL

2016

11.000 TL

 

Örnek hesaplamalar:

 

 01.01.2017 tarihinde 200.000,00-TL alınan bir konutun 01.01.2018 tarihinde 270.000,00-TL satılması durumunda vergi hesaplaması,

Enflasyona Göre Değerlenmiş Alış Bedeli

    230.931,00   

Satış Bedeli

    270.000,00   

Değerlenmiş Bedel ile Satış Tutarı         arasındaki fark

      39.069,00   

İstisna Tutarı

      12.000,00   

İstisna Sonrası Matrahı

      27.069,00   

Ödenecek Vergi Tutarı:

        4.673,80   

 

 

 

01.01.2017 tarihinde 200.000,00-TL alınan bir konutun 01.01.2019 tarihinde 320.000,00-TL satılması durumunda vergi hesaplaması,

-Enflasyon oranında değerin artırılması ve istisna tutarının uygulanması sonrasında kazanç oluşmadığından vergi çıkmaz.

 

 

01.01.2017 tarihinde 200.000,00-TL alınan bir konutun 01.01.2020 tarihinde 380.000,00-TL satılması durumunda vergi hesaplaması,

Enflasyona Göre Değerlenmiş Alış Bedeli

    308.614,00   

Satış Bedeli

    380.000,00   

Değerlenmiş Bedel ile Satış Tutarı arasındaki fark

      71.386,00   

İstisna Tutarı

      14.000,00   

İstisna Sonrası Matrahı

      57.386,00   

Ödenecek Vergi Tutarı:

      10.964,22