2023/Mart SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Süre Uzatılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 2…

 

 

2023/Mart SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Süre Uzatılması

2023/Mart SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Süre Uzatılması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması

25/4/2023 tarihli ve VUK-154/2023-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2/5/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılması nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Mart dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/5/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olacağının anlaşıldığı,

Bu itibarla, 2023/Mart dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26/5/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26/5/2023 olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SGK