T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-21132981-045.03-68813035 Tarih: 28.03.2023 Konu : 2015/25 Sa…

 

 

SGK Genelgesi 2023/16 – 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : E-21132981-045.03-68813035

Tarih: 28.03.2023

Konu : 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2023/16

İstanbul Barosu Başkanlığının Kurumumuz aleyhine, Danıştay 10. Dairesinin 2019/7080 Esasına kayden açılan dava sonuçlanmış olup, anılan Mahkemenin 28/11/2022 tarihli ve 2022/5544 nolu Kararında 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı “Kayıt dışı istihdam ile mücadele” konulu Genelgenin “2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler” başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, 25/02/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile eklenen paragrafın iptaline hükmedilmiştir.

Bu kapsamda; Kurumumuzun 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı “Kayıt dışı istihdam ile mücadele” konulu Genelgesi’nin “2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler” başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, “Ek:25/02/2018-2018/4 sayılı Genelge” ile eklenen paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.