İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteği ÖZET: − 17/11/2020 tarihinden itibaren 12 aylık sürede SGK’ ya başvurmak, − İşin fesih… 

 

 

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteği

 

 

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteği

ÖZET:

− 17/11/2020 tarihinden itibaren 12 aylık sürede SGK’ ya başvurmak,

− İşin fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,

− İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay süreyle işsizlik primi ödeyerek kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmak

− Talepte bulunmak

Şartlarının bir bütün olarak gerçekleşmesi halinde işe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadar uzun vadeli sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Uzun vadeli sigorta primi karşılanan günler, emeklilikte hizmet olarak sayılacaktır.

UZUN VADELİ SİGORTA PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 7256 sayılı Kanunla eklenen ek 7’nci maddeyle işsizlik ödeneği alırken özel sektör işyerlerinde işe girenlere aşağıdaki şartların sağlanması halinde uzun vadeli sigorta primi desteği uygulaması getirilmiştir.

1-) Uzun vadeli sigorta prim desteği başvurusu

Prim desteği başvurusu SGK tarafından belirlenecek yönteme göre hak sahibince SGK’ya yapılır. 4447 sayılı Kanununun ek 7’nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz.

2-) Hak Kazanma şartları

2.1. Uzun vadeli sigorta Prim desteğinden yararlanmak için;

− İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,

− İşin fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,

− İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle işsizlik sigortası primine tabi bir işte kesintisiz çalışmak,

− Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak,

koşullarını birlikte sağlanması gerekmektedir.

2.2. “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır.

2.3. “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının olduğu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01-İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış-işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.

2.4. Prim desteğinin sağlanmasında; sadece “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlandığı işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işe girişler esas alınır, işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün geçtikten sonraki işe girişler esas alınmaz.

2.5. Prim desteğinden sadece bir defa yararlanılır.

3- Prim desteği ödemesi

− 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamda sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından SGK’ ya prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenir.

− Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır.

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

Kaynak: TÜRMOB