Aralık 2020 Mali Takvim SON GÜN BEYANNAME & BİLDİRİM 10.12.2020 16-30 Kasım/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi…

 

 

Aralık 2020 Mali Takvim

 

Aralık 2020 Mali Takvim

SON GÜN BEYANNAME & BİLDİRİM
10.12.2020 16-30 Kasım/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün
25.12.2020 1-15 Aralık/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün
28.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanı ve Tahakkuk eden Vergilerin Ödemesi için son gün
28.12.2020 Kasım/2020 Dönemi KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi için son gün
28.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi için son gün
28.12.2020 Mayıs/2020 Dönemi Katma Değer Vergisinin Ödemesi son gün

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

28.12.2020 Mayıs/2020 Dönemi Muhtasar Beyanname ödemesi son günü

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre Mücbir sebep kapsamında olanlar)

31.12.2020 Mayıs/2020 Dönemi SGK VE BAĞ- KUR Primlerinin Ödemesi son gün (Mücbir sebep kapsamında olanlar)
31.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Turizm Payının beyanı ve ödemesi son gün
31.12.2020 Kasım/2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi son günü
31.12.2020 Kasım/2020 dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi için son gün
31.12.2020 Eylül/2020 Dönemi Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi için son gün
31.12.2020 2021 Yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki yaptırılması için son gün
31.12.2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu başvuru süresi son gün

Kaynak: İSMMMO