ÖNSÖZ Mali müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam ede…

 

 

Tüm Yönleriyle Yenileme Fonu

 

ÖNSÖZ

Mali müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla mali konularda aydınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı konulara dikkat çekmek amacıyla, Mesleki Mevzuatı İzleme Kurulu tarafından hazırlanan, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerinin üçüncüsünü sizlerin istifadesine sunuyoruz. Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerini hazırlayan Meslek Mevzuatı İzleme Kurulumuza teşekkür ederiz.

Yenileme Fonu uygulamasını konu alan bu Sirkülerimiz, uygulamacılara yardımcı olmak amacayla konu açıklamaları, ilgili maddeler, özelgeler, yargı kararları, uygulama ve kayıt örnekleri değerlendirilerek hazırlanmıştır.

Tüm Yönleriyle Yenileme Fonu Uygulaması Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerimizin meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

İÇİNDEKİLER

— ÖNSÖZ

I. GİRİŞ

II. YASAL DAYANAK

III. YENİLEME FONU OLUŞTURULMASININ KOŞULLARI

1. Satılanın Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Olması

2. Yenileme Kararının Verilmiş Olması

3. Aynı Türden (Neviden) Yeni İktisadi Kıymet Alınması

4. Karın 3 yıl süre ile fonda tutulması

IV. BAZI ÖZEL DURUMLAR

1. TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İLE YENİLEME FONU BİRLİKTE UYGULANMASI

2. İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞINDA YENİLME FONU

3. DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN SATIŞLAR İLE VADELİ SATIŞLARDA KUR FARKI VE VADE FARKININ DURUMU

4. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLEME FONU

5. TASFİYE – DEVİR VE TERK DURUMUNDA YENİLEME FONU

6. MÜKELLEFİN ÖLÜM HALİ

7. CANLI HAYVAN SATIŞLARINDA YENİLEME FONU

8. MÜCBİR HALLERİN OLUŞMASI DURUMU

9. SERBEST MESLEK ERBABI VE İŞLETME HESABINDAKİLERDE YENİLEME FONU

10. DEVİR VE BİRLEŞME HALLERİNDE YENİLEME FONU

11. YENİLEMENİN AYNI YIL YAPILMASI

12. BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN AMORTİSMAN KISITLAMASI VE YENİLEME FONU

13. BAZI OZELGE YAKLAŞIMLARI

14. YENİLEME FONU KONUSUNDAKİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI

V. UYGULAMA ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI

— YARARLANILAN KAYNAKLAR 

 

Tüm Yönleriyle Yenileme Fonu Uygulaması İçin TIKLAYINIZ

 

Kaynak: TÜRMOB