Mücbir Sebep Ertelenen Vergi Ödevleri Tablosu 518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine…

 

 

Hatırlatma! Mücbir Sebep Ertelenen Vergi Ödevleri Tablosu

Mücbir Sebep Ertelenen Vergi Ödevleri Tablosu

518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine ilişkin özet tablo

518 No’lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep Halinde Sayılan Mükelleflerin Ertelenen Vergi Ödevleri Beyan Tarihi Ödeme Tarihi
27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler

(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27/07/2020

Pazartesi

27 KASIM 2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler

(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27/07/2020

Pazartesi

28/12/2020

Pazartesi