Ekim 2020 Mali Takvim AÇIKLAMA SON GÜN 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1… 

 

 

Ekim 2020 Mali Takvim

Ekim 2020 Mali Takvim

 

AÇIKLAMA SON GÜN
16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 12.10.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi için son gün 15.10.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi için son gün 15.10.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi için son gün 15.10.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi için son gün 15.10.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi için son gün 15.10.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15.10.2020
1-15 Ekim / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi için son gün 26.10.2020
Eylül / 2020 ve 3 Aylık (2020/7-8-9) Dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanı ve Tahakkuk eden Vergilerin Ödemesi için son gün 26.10.2020
Eylül / 2020 Dönemi KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi için son gün 26.10.2020
Eylül / 2020 Dönemi Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi için son gün 26.10.2020
Mart / 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi son gün (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) 27.10.2020
Mart/ 2020 Aylık ve 3 Aylık (2020/1-2-3) Dönemi Muhtasar Beyanname ödemesi son günü (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) 27.10.2020
2020 / Mart Dönemi SGK VE BAĞ- KUR Primlerinin Ödemesi son gün (Mücbir sebep) 02.11.2020
Eylül / 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi için son gün 02.11.2020
3 Aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül 2020) Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 02.11.2020
Eylül / 2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi son günü 02.11.2020
Eylül / 2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi için son gün 02.11.2020
Temmuz / 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi için son gün 02.11.2020

Kaynak: İSMMMO