Cazibe Merkezleri Programı (Karar Sayısı: 3063) 07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31267 Karar Sayısı: 3063 Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kaps…

 

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063)

 

Cazibe Merkezleri Programı (Karar Sayısı: 3063)

07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31267

Karar Sayısı: 3063

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 37 nci, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 5084 sayılı Kanunun ek 1 inci ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir.”

MADDE 3– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Adıyaman

2. Ağrı

3. Ardahan

4. Batman

5. Bayburt

6. Bingöl

7. Bitlis

8. Diyarbakır

9. Elazığ

10. Erzincan

11. Erzurum

12. Gümüşhane

13. Hakkâri

14. Iğdır

15. Kars

16. Kilis

17. Malatya

18. Mardin

19. Muş

20. Siirt

21. Şanlıurfa

22. Şırnak

23. Tunceli

24. Van”

MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
25/1/2018 30312
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
27/11/2018 30608