Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ve Beyanı Kendi ürettiği poşetin toptan satışını yapan firmalar ve toptan poşet satışı yapan firmalar; bayilikler…

 

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ve Beyanı Sıkça Sorulan Sorular

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ve Beyanı

Kendi ürettiği poşetin toptan satışını yapan firmalar ve toptan poşet satışı yapan firmalar; bayiliklere irsaliye ile gönderdikleri poşetleri beyan etmek zorunda mı?

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj Bilgi Sisteminde kayıtları yoksa faaliyet gösterdikleri İl Müdürlüklerimize başvurarak sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Plastik poşet alımı ve satışı yapılmayan dönemlerde bildirimler nasıl yapılacak?

Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları bu tür beyanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Plastik poşetler üzerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımı ile satış noktalarına ait marka ve logoların kullanımında uygulama nasıl olacak?

Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması önerilmekte olup 30.06.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin en az bir yüzeyi için bu kullanım zorunludur. Söz konusu poşetlerin diğer yüzeylerinde de çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması isteğe bağlıdır.

Ücretlendirmeye tabi olan tüm poşetlerin yüzeylerinde satış noktalarına ait marka ve logo kullanımı isteğe bağlı olup satış noktalarına ait marka ve logo kullanımlarında 30.06.2019 tarihinden itibaren poşetin bir yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesinin sağlanması zorunludur.

Bu zorunluluğun uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde ayrıca düzenleme yapılacaktır.

Plastik poşetlerin zorunlu olarak çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılan yüzeylerinde satış noktalarına ait marka ve logo kullanımı da bu yüzeyin alanının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere isteğe bağlıdır.

Gıda Hijyeni ve ilaç taşıma amaçlı ücretsiz olarak verilebilecek özellikteki plastik poşetler üzerinde de çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımı tavsiye edilmekle birlikte zorunluluk bulunmamaktadır.

Sıfır Atık logosunda yer alan haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.

Ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmak zorunluluğunun uygulanması nasıl olacaktır?

Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve ücretli olarak verilmesi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması gerekmektedir.25.03.2019 tarihli ve 66745475-145.07-71201  sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe konulan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” gereği, bahse konu zorunluluk 30.06.2019 tarihiden itibaren başlayacaktır.

Bu zorunluluğun uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde ayrıca düzenleme yapılacaktır.

Gıda hijyeni amaçlı ve ilaç taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetler için belirlenen ebat kriterlerini sağlamayan plastik poşetlerinde çift kat kalınlıklarının 40 mikron ve üzerinde olması ve ücretlendirilmesi gerekmektedir.

Usul ve Esaslar bir bütün halinde değerlendirildiğinde;

 • 15 mikron ve altında olan poşetlerin, sadece belirlen ebatlara uyması şartı ile sadece eczanelerde ilaç taşıma ve satış noktalarında ise gıda hijyeni amacı ile kullanımları mümkündür.
 • 15 mikron ile 40 mikron arasındaki plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilmemesi gerekmektedir.
 • 40 mikron üzerindeki tüm plastik poşetlerin ise ücretlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer bir ifade ile; Satış Noktaları tarafından temin edilecek ve tüketicilere/kullanıcılara ücretli olarak verilecek plastik poşetlerin en az 40 mikron olması şartına 30.06.2019 tarihinden itibaren zorunlu olmak şartı ile uyulması, gıda hijyeni ve ilaç taşıma amaçlı kullanımı amacına yönelik poşetlerin ise en fazla 15 mikron olması şartına (ebat kriterleri dahil) uyulması gerekmektedir. Bu şartlara uyma zorunluluğu Plastik Poşet Üreticileri ile Satış Noktalarının ortak yükümlülüklerinden olup tüketiciler/kullanıcıların da bu yönde talepte bulunmaları önem arz etmektedir.

Bu düzenleme, sadece satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız plastik poşetlere yönelik olup mal ve ürün taşıma amacı bulunmayan poşetler ile kişisel/bireysel/zati ihtiyaçlar için temin edilen poşetler için geçerli değildir.

İletişim Kanallarımız

 • Uygulamaya ilişkin soru ve sorunlar için mobil veya sabit telefon üzerinden herhangi bir kod kullanmaksızın doğrudan 181 tuşlanarak, Bakanlığımız ALO 181 hattına ulaşılabilir.
 • Ayrıca plastik@csb.gov.tr e-posta adresi ile de tüm soru ve sorunlarınızı mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.
 • Plastik poşetler ve beyan uygulamalara ilişkin ilgili İl Müdürlüklerinden bilgi alınabilir. İl Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine https://www.csb.gov.tr/il-mudurluklerimiz web sayfası üzerinden ulaşılabilir.
 • Plastik poşet beyan uygulamalara ilişkin yazılı görüş ve öneriler için, Bakanlığımızın Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası No:278 Çankaya / Ankara

Denetim Yapılıyor Mu? Cezası Nedir?

Satış Noktalarının plastik poşetlere yönelik uygulamaları Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizce denetlenmekle birlikte konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlere de konu edilebilmektedir.

Perakende veya toptan olarak yapılan satışlar için satış belgesi düzenlenmesine yönelik işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesindedir. Söz konusu satış belgelerini düzenlemeyenler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesis edilecek işlemler bu düzenlemenin dışındadır.

Aynı şekilde; Satış noktalarının tüketicilere yönelik tutum ve davranışları ile tüketicilerin kendilerine ait bez çanta, file, koli vb ekipmanlar ile alışveriş yapmalarına engel olacak faaliyetleri için denetim hususları Ticaret Bakanlığı uhdesindedir.

Bakanlığımız denetimleri ile birlikte, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse de Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve incelemelerde;

–        Ücrete tabi plastik poşet satışı yaptığı halde bildirim ve beyanda bulunmayanlara,

–       Ücrete tabi plastik poşetleri ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere,

–       Ücrete tabi Plastik poşetleri promosyona ve/veya kampanyaya tabi tutmak sureti ile ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere,

Bakanlığımızca 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem tesis edilecektir.?

Uygulama Ne Kadar Sürecek?

Uygulama Kanun gereği düzenli olarak devam edecektir.

Çift kat kalınlık ve Mikron ne demektir?

Çift Kat Kalınlık, mikron ve ebat ölçümü için örnekler aşağıda yer almaktadır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasındaki Beklenti Nedir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 Yılı için 90 adet/kişi, 2025 Yılı için 40 adet/kişi’ye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır.

Plastik Poşetler Neden Ücretlendirildi? Dayanağı Nedir?

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te ” Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Çevre Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususlar Çevre Kanunu’nun Ek Madde 11’inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamında, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususlar 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir.

Usul ve Esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamanın güçlendirilmesi ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmış ve son olarak 25/03/2019 tarih ve 66745475-145.07-71201 sayılı Makam Oluru ile yayınlanmıştır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Poşetlerin üzerinde yer alması gereken Sıfır Atık Logosuna nereden ulaşabilirim?

Sıfır Atık logosu burada yer alan haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.

Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?

Söz konusu satış noktaları, eğer 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla yükümlüdürler. Stoklarında plastik poşet kalmayan ve plastik poşet alımı olmayan satış noktalarının beyan yapmalarına gerek olmamakla birlikte olası inceleme ve denetimlerde Bakanlık kayıtları esas alınacaktır.

Bununla birlikte daha önceden plastik poşet kullanmasına karşın plastik poşet alış-satışı işlemlerini sonlandıran işletmelerin konuya ilişkin olarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, Tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine ücret uygulayan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?

Bakanlığımız tarafından sadece belirli plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, tekstil vb malzemeden imal) taşıma torbalarına/poşetlerine uygulanan/uygulanacak olan ücretler Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Satış noktalarında plastik poşet satışına istinaden tüketiciden/kullanıcıdan ne kadar ücret talep edilecektir?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların asgari olarak bu fiyattan yapılması esastır.

Ancak, 25.03.2019 tarihli ve 66745475-145.07-71201  sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe konulan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”  gereği 1/5/2019 tarihinden itibaren satış noktaları plastik poşetleri boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın 25 kuruşa satacaklardır, daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamayacaktır.

Plastik poşetlere ilişkin beyan ve ödeme dönemleri nelerdir ve söz konusu ödemeler nereye yapılacaktır?

22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Satış Noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenmesi yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Ayrıca, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin verilme sü-resi 24/4/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmış olup bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları içinde ödeme süresi 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bu hususlar doğrultusunda; uygulamaya tabi olan satış noktalarının

 • Ocak ve Şubat aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyannamelerini Mart ayındaki satışları ile birlikte 24/4/2019 tarihine kadar yapmaları gerekmekte olup Ocak, Şubat ve Mart ayı beyannameleri üzerinden belirlenen geri kazanım katılım paylarını ise 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Baş-kanlığı tarafından belirlenecek vergi dairelerine yukarıda zikredilen tarihlerde ödemeleri gerekmektedir.

Bildirim ve beyan işlemlerini nasıl ve ne zaman yapacağım?

Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?

 • Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
 • Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür.
 • Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod uygulamasına geçişte 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. Bu tarihe kadar barkodsuz satış mümkün olup bu şekilde gerçekleştirilen plastik poşetlerin satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.

Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?

“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”  25. 03. 2019 tarihli ve 66745475-145.07-71201  sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe konulmuş olup, bu çerçevede barkod uygulaması ile çevreci slogan ve sıfır atık kullanımını gibi şartları kapsayan plastik poşetlerin sağlaması gereken özelliklere ilişkin süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

30/06/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin;

 • Barkodlu olarak sunulması zorunludur.

barkod uygulaması;

  • Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
  • Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür.
  • Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod uygulamasına geçişte 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. Bu tarihe kadar barkodsuz satış mümkün olup bu şekilde gerçekleştirilen plastik poşetlerin satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.”
 • Çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu kapsamda, belirtilen tarihe kadar 15-40 mikron arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkün olup bu tarihten sonra istisnai hükümler hariç (açık gıda hijyeni ve eczanelerde sadece ilaç için kullanılan) çift kat kalınlığı 40 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.
 • En az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemez. İstemesi halinde plastik poşetin her iki yüzünde de belirtilen çerçevede kullanılabilir. Sıfır atık logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.

Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?

Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

Dolayısı ile, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan plastik poşetler de ücretlendirme uygulamasına tabidir.

Eczaneler tarafından sadece ilaçların taşınması için verilecek olan ve ücretli olarak satıştan muaf tutulan poşetler için kriterler nelerdir? Uygulama nasıl olacaktır?

Eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan;çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız plastik poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Eczanelerde ;

 • Sadece ilaçlar için verilen,
 • Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
 • 200 X 350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan,

saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler. Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor olması gerekmekte olup bu üç şarttan herhangi birini sağlamayan plastik poşetler ücretli satış uygulamasına tabidir.

Başka bir ifade ile;

 • İlaçlar haricinde başka ürünler için kullanılan tüm plastik poşetler istisnasız olarak (çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında ve 200X350 mm ölçülerinden küçük olsa bile) ücretlendirmeye tabidir.
 • İlaçların taşınması maksadıyla kullanılıyor ve ebatları 200X350 mm ölçülerinden küçük olsa bile olsa bile çift kat kalındığı 15 mikrondan büyük tüm plastik poşetler ücretlendirmeye tabidir.
 • İlaçların taşınması maksadıyla kullanılıyor ve çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olsa bile ebatları 200X350 mm ölçülerinden büyük tüm plastik poşetler ücretlendirmeye tabidir.

Eczanelerde, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik poşetler ilaçların taşınması amacı dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.

Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler bu Usul ve Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır.

Kargo poşetleri ve Kargo işlemleri için kullanılan poşetler konusunda uygulama nasıl olacak?

Kargo işlemleri için kargo firmaları tarafından kullanılan plastik kargo poşetleri ücretlendirmeden muaftır. Aynı şekilde, Kargo firmalarının kendi poşetleri veya göndericilerin (firma veya bireysel) kendi plastik kargo poşetleri ile gönderilmek üzere kullanılan ve üzerlerine sadece kargo firmalarınca etiket yapıştırılan plastik poşetler de ücretlendirmeden muaftır. Bununla birlikte, kargo poşeti içerisinde tüketiciye kullanmak üzere plastik alışveriş poşeti sunulması halinde bu poşetler ücretlendirmeye tabidir.

Ancak, söz konusu poşetler 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dâhilinde ambalaj olarak nitelendirilmekte ve bahse konu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu poşetler Çevre Kanunu ekli (1) listesinde “plastik poşetler haricindeki plastikler” sınıfında yer almakta olduklarından, Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması yükümlülüğüne tabidir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin alt mevzuat çalışmaları devam etmekte olup Bakanlığımızca ayrıca duyuru yapılacaktır.

Gıda hijyeni bakımından ücretli olarak satıştan muaf tutulan poşetler için kriterler nelerdir? Uygulama nasıl olacaktır?

Satış noktalarında;

 • Açıkta satılan ekmek, kuru bakliyat, meyve, sebze, şarküteri ürünleri ve benzeri gibi gıdalar ile doğrudan temas eden,
 • Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
 • 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan,

saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler.

Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor olması gerekmektedir.

Satış Noktalarında, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik alışveriş poşetleri açıkta satılan gıdaların hijyeni dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.

Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?

Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere;

 • Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.
 • Dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven) metotlarla üretilen tekstil ürünlerinden yapılmış torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.
 • Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.
 • Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.
 • Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar v.b ) verilen poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir.
 • Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.
 • Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler.
 • Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler bu Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır.

Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler bahse konu Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Dolayısı ile usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan, plastikten yapılmış olan ve satış noktalarında kullanıcılara/tüketicilere mal veya ürünlerin taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme uygulamasına tabidir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usus ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı