2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat 02 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31143 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA…

 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı

 

2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat

02 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31143

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 9040

Karar Tarihi: 29/05/2020

Kurulun 29.05.2020 tarihli toplantısında, 29.05.2020 tarih ve 24049440-010.03-E.7910 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– COVID-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 15.06.2020 olan son başvuru tarihinin, 15.09.2020 olarak uygulanmasına ve hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kâr payları ile birlikte 30.09.2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine,

– Bu Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.