2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKAN SUNUŞU Sosyal güvenlik,…

 

 

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAŞKAN SUNUŞU

Sosyal güvenlik, hukuk, maliye, siyaset gibi mekanizmaların kesişme alanı olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli bir kavram olma özelliğini taşımaktadır Tüm bu alanlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her vatandaşın kapsam içerisinde yer aldığı tek bir yerden yürütülmektedir.

Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan toplumsal, iktisadi ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve ihtiyaçları önceden belirleyerek gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda vatandaş odaklılık esas alınmıştır. Bu doğrultuda geleceğe dönük birçok politika oluşturarak 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi aracılığıyla ülke çapında tüm vatandaşlarımıza ulaşılabilir hizmetler sunmayı amaç edinerek ve bunu daha da ileri seviyelere götürmek arzusuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık reformu tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Hayata geçirilen reform ile birlikte vatandaşların sahip olduğu farklı şartlar ve haklar tek çatı altına toplanarak, toplumun tüm kesimine eşit şartlar ve haklar sağlanmıştır. Emekli maaşları insani hayat seviyelerine çıkarılmış ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylık gösterilmiştir.

Hem kapsayıcılığı ile hem de güçlü hizmet kalitesi ile var olan genel sağlık sigortasının kapsamı genişletilerek hiç kimsenin genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kalmadığı bir sistem oluşturulmuştur. Ödeme listelerindeki ilaç sayıları artırılarak, tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok tedavi ödeme kapsamına alınmıştır

Kayıt dışı ile etkin mücadeleye her yıl olduğu gibi 2019 yılında da büyük önem verilerek kayıt dışı çalışmayı engellemeye yönelik rehberlik faaliyetleri ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’de bilişim teknolojilerine en fazla yatırım yapan kamu kurumlarından biridir. Dijital dönüşüm başarıyla gerçekleştirilerek e-Devlet hizmetleri etkili şekilde hayata geçirilmiş olup bu alanda çalışmalara devam edilmektedir. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, en başta bürokratik iş ve işlemler azaltılarak daha hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız hizmetler sunulmaktadır. Birçok iş ve işlem, e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizi içeren 2019 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, bu çalışmada katkıda bulunan tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personeline teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim.

İsmail Yılmaz

Kurum Başkanı V.

Rapor İçin Tıklayınız