Bireysel Emeklilik Yabancı Para Katkı Payı 24 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31108 Karar Sayısı: 2477 Ekli “Bireysel Emeklilik Sistemine Yabanc…

 

 

Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477)

 

 

Bireysel Emeklilik Yabancı Para Katkı Payı

24 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31108

Karar Sayısı: 2477

Ekli “Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Devlet katkısı oranı

MADDE 1- (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde on olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.